Innovatiiviset ratkaisut irrotettaviin proteeseihin

Rangat ja proteesit

Monien hammaslääkäreiden haasteena on tähän mennessä ollut muuntaa proteettista tietämystään ja asiantuntemustaan proteettiseksi hoidoksi, jonka lopputulos on täydellinen. Tämä johtuu pitkäkestoisesta hoitoprosessista ja vaadittavasta teknisestä osaamisesta, mutta ennen kaikkea seuraavasta syystä: työaika ei aina ole oikeassa suhteessa korvauksiin. Siksi on tärkeää, että potilaita hoidetaan entistä digitaalisemmin ja tarkemmin.