Optishade: Tips and tricks

OPTISHADE-värinmäärityksen optimointi

Valosaaste: Ulkoinen valo on useimpien värimittausjärjestelmien yleisin vihollinen. Vaikka OPTISHADE STYLEITALIANO on suunniteltu välttämään tätä haittaa mahdollisimman paljon, valo voi suodattua kartion ympäristön kautta.

OPTISHADE STYLEITALIANO mittaa värin kontekstissaan, mikä tarkoittaa, että hampaan väri mitataan ottaen huomioon ikenen heijastuksen ja lähellä olevat rakenteet.

  • Vältä voimakasta valoa ympäristössä.
  • Vältä värinmääritystä ikkunoiden lähellä.
  • Vältä voimakasta keinotekoista valoa, erityisesti hammaslääkärituolista tulevaa.
  • Jos mittaat kruunun väriä mallilla, valon häiritseminen on todennäköisempää.
  • Sammuta hammaslääkärituolin valo OPTISHADE-mittausten aikana, vaikka se ei osoittaisikaan työskentelemääsi alueeseen.